windykacja należności skup sprzedaż wierzytelności kompensaty aukcja długów

Podstawowe informacje

Krajowy Rejestr Sądowy

Postępowania sądowe i pozasądowe

Sposoby zmniejszenia ryzyka w obrocie gospodarczym

Egzekucja w obrocie gospodarczym oraz w postępowaniu administracyjnym

Zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

Zakres odpowiedzialności wynikającej z umówWindykacja długów

Nasz serwis używa informacji zapisanych w plikach cookies dla Państwa wygody. Korzystając z serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które można zmienić w dowolnej chwili.
[ Więcej informacji odnośnie plików cookies. ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

-oferta dla kancelarii oraz firm windykacyjnych ( Program "Windykator " )

-Program "Tester"-kalkulator opłat sądowych, odsetek ustawowych i umownych oraz aktualne kursy walut, obliczanie opłacalności faktoringu

-Program "Pismak" umożliwiający sporządzanie pism-( skutecznych ) wezwań do zapłaty, wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, wniosków o wpis hipoteki przymusowej i inne

-Program "Fakturant" do wystawiania faktur z pieczęcią windykacyjną umożliwiający sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, monitorowanie płatności, kontrolę stanu magazynowego.

-tarcze ścierne lamelowe

-cewki, dławiki, transformatory

- windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny


Informuję, że serwis poświęcony windykacji zobowiązań, obrotowi wierzytelnościami, został przeniesiony pod adres: www.poradnikwindykacyjny.com.pl. Nowy serwis jest bardziej rozbudowany, posiada własną wyszukiwarkę umożliwiającą szybkie, dokładne wyszukanie interesującego tematu lub pisma. W związku ze zmianą lokalizacji serwisu, część informacji zawartych na stronach witryny animatek jest nieaktualna. Pod tutejszym adresem aktualizacje będą dotyczyć tylko ofert kupna-sprzedaży wierzytelności oraz ewentualnie zasygnalizowania omówionych w nowym serwisie tematów.
07.04.2014 Od 5.04.2014 roku obowiązują nowe wzory oświadczeń majątkowych dla osób ubiegających się o zwolnienia z kosztów sądowych oraz o ustanowieniu adwokata lub radcy prawnego. Nowelizacja ma na celu ułatwienie osobom fizycznym wypełnienie formularza oraz umożliwić sądom dokonanie bardziej wnikliwej oceny sytuacji majątkowej składającego oświadczenie.
Pisma można pobrać tutaj
14.04.2014 Jeśli rzecz ruchoma nie zostanie sprzedana na licytacji, wierzyciel może przejąć daną rzecz na własność. Alternatywą jest umorzenie egzekucji przez komornika [ więcej ]
28.04.2014 Od listopada 2013 roku obowiązuje ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Ustawa wdraża dyrektywę Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń więcej
12.05.2014 Poszukuję, celem zakupu za gotówkę, nowego zobowiązania [ zobacz ]
19.05.2014 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie. Co jednak w przypadku gdy konsument w ogóle nie zamawiał towaru a taką przesyłkę mimo wszystko otrzyma ? Czy musi ją zwracać ? [ więcej ]
02.06.2014 22 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o egzekucję w administracji [ więcej ]
07.06.2014 Umową zawieraną pomiędzy producentem rolnym a odbiorcą jego produktów jest umowa kontraktacji. Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym oraz zapłacić umówioną cenę [ więcej ]
16.06.2014 Sposób postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży kosztowności [więcej ]
23.06.2014 Postępowanie sądowe może być także prowadzone w stosunku do dłużnika nie tylko o świadczenia pieniężne, ale także o określone rzeczy, które przysługują wierzycielowi. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności oraz złożeniu do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, komornik, w, którego okręgu dana rzecz się znajduje powinien odebrać ją dłużnikowi i wydać wierzycielowi. [ więcej ]
30.06.2014 Roszczenie regresowe ( roszczenie zwrotne ) jest to roszczenie na podstawie którego, podmiot zaspokajający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy lub przepisów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego wcześniej świadczenia. [ więcej ]
05.07.2014 Program "Fakturant" jest doskonałym programem umożliwiającym wystawienie nie tylko faktur. Zobacz film opisujacy jego funkcje [ tutaj ]
Więcej o programie [ tutaj ]
12.07.2014 Jednym ze sposobów egzekucji wobec dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, jest egzekucja poprzez zarząd przymusowy. [ więcej ]
21.07.2014 Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik, poręczyciel lub gwarant mogą odmówić zapłaty. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani wydłużane w umowie. W polskim prawie generalną zasadą jest, iż termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej-wynosi trzy lata. Są to generalne zasady od których istnieją liczne wyjątki [ więcej ]

Windykacja długów

Windykacja długów i obrót wierzytelnościami

Ustalanie numerów ksiąg wieczystych
"Poradnik windykacyjny" czyli windykacja długów w teorii i praktyce

Reklama

Oferty podmiotów gospodarczych

Kalkulatory i programy wspomagające windykację
Różności

Ciekawe strony

Windykacja międzynarodowa

Statystyki


Statystyki


Kontakt

Informacja o stronie| windykacja długów | skup wierzytelności | sprzedaż długów | kompensaty należności | aukcja zobowiązań | monitoring płatności | pieczęć windykacyjna | postępowanie mediacyjne | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" | bezskuteczność egzekucji-windykacje | tarcze ścierne lamelowe | cewki dławiki transformatory | "Pismak"-program do sporządzania wezwań do zapłaty | "Fakturant"-program do sporządzania faktur | "Windykator"-program wspomagający windykację | sprawdzenie wiarygodności płatniczej | poradnik windykacyjny |