windykacja należności skup sprzedaż wierzytelności kompensaty aukcja długów

Podstawowe informacje

Krajowy Rejestr Sądowy

Postępowania sądowe i pozasądowe

Sposoby zmniejszenia ryzyka w obrocie gospodarczym

Egzekucja w obrocie gospodarczym oraz w postępowaniu administracyjnym

Zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

Zakres odpowiedzialności wynikającej z umówWindykacja długów

Nasz serwis używa informacji zapisanych w plikach cookies dla Państwa wygody. Korzystając z serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które można zmienić w dowolnej chwili.
[ Więcej informacji odnośnie plików cookies. ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

-oferta dla kancelarii oraz firm windykacyjnych ( Program "Windykator " )

-Program "Tester"-kalkulator opłat sądowych, odsetek ustawowych i umownych oraz aktualne kursy walut, obliczanie opłacalności faktoringu

-Program "Pismak" umożliwiający sporządzanie pism-( skutecznych ) wezwań do zapłaty, wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, wniosków o wpis hipoteki przymusowej i inne

-Program "Fakturant" do wystawiania faktur z pieczęcią windykacyjną umożliwiający sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, monitorowanie płatności, kontrolę stanu magazynowego.

-tarcze ścierne lamelowe

-cewki, dławiki, transformatory

- windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny


Informuję, że serwis poświęcony windykacji zobowiązań, obrotowi wierzytelnościami, został przeniesiony pod adres: www.poradnikwindykacyjny.com.pl. Nowy serwis jest bardziej rozbudowany, posiada własną wyszukiwarkę umożliwiającą szybkie, dokładne wyszukanie interesującego tematu lub pisma. W związku ze zmianą lokalizacji serwisu, część informacji zawartych na stronach witryny animatek jest nieaktualna. Pod tutejszym adresem aktualizacje będą dotyczyć tylko ofert kupna-sprzedaży wierzytelności oraz ewentualnie zasygnalizowania omówionych w nowym serwisie tematów.
02.06.2014 22 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o egzekucję w administracji [ więcej ]
07.06.2014 Umową zawieraną pomiędzy producentem rolnym a odbiorcą jego produktów jest umowa kontraktacji. Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym oraz zapłacić umówioną cenę [ więcej ]
16.06.2014 Sposób postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży kosztowności [więcej ]
23.06.2014 Postępowanie sądowe może być także prowadzone w stosunku do dłużnika nie tylko o świadczenia pieniężne, ale także o określone rzeczy, które przysługują wierzycielowi. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności oraz złożeniu do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, komornik, w, którego okręgu dana rzecz się znajduje powinien odebrać ją dłużnikowi i wydać wierzycielowi. [ więcej ]
30.06.2014 Roszczenie regresowe ( roszczenie zwrotne ) jest to roszczenie na podstawie którego, podmiot zaspokajający roszczenie do którego był zobowiązany na podstawie określonej umowy lub przepisów prawa, może domagać się zwrotu spełnionego wcześniej świadczenia. [ więcej ]
05.07.2014 Program "Fakturant" jest doskonałym programem umożliwiającym wystawienie nie tylko faktur. Zobacz film opisujacy jego funkcje [ tutaj ]
Więcej o programie [ tutaj ]
12.07.2014 Jednym ze sposobów egzekucji wobec dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, jest egzekucja poprzez zarząd przymusowy. [ więcej ]
21.07.2014 Przedawnienie roszczeń polega na tym, że po upływie określonego prawem czasu dłużnik, poręczyciel lub gwarant mogą odmówić zapłaty. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani wydłużane w umowie. W polskim prawie generalną zasadą jest, iż termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej-wynosi trzy lata. Są to generalne zasady od których istnieją liczne wyjątki [ więcej ]
29.07.2014 Odsetki naliczane są z każdym dniem upływu terminu płatności i dlatego roszczenia z tytułu odsetek przedawniają się z każdym dniem takiego upływu terminu. Wierzyciel może zażądać odsetek już od następnego dnia po przekroczeniu terminu płatności. [ więcej ]

Windykacja długów

Windykacja długów i obrót wierzytelnościami

Ustalanie numerów ksiąg wieczystych
"Poradnik windykacyjny" czyli windykacja długów w teorii i praktyce

Reklama

Oferty podmiotów gospodarczych

Kalkulatory i programy wspomagające windykację
Różności

Ciekawe strony

Windykacja międzynarodowa

Statystyki


Statystyki


Kontakt

Informacja o stronie| windykacja długów | skup wierzytelności | sprzedaż długów | kompensaty należności | aukcja zobowiązań | monitoring płatności | pieczęć windykacyjna | postępowanie mediacyjne | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" | bezskuteczność egzekucji-windykacje | tarcze ścierne lamelowe | cewki dławiki transformatory | "Pismak"-program do sporządzania wezwań do zapłaty | "Fakturant"-program do sporządzania faktur | "Windykator"-program wspomagający windykację | sprawdzenie wiarygodności płatniczej | poradnik windykacyjny |